Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Makedónia felemelkedése

2011.11.07

II. Philipposz (359-336)

-          Uralkodása elején leszámolt belső ellenfeleivel.

-          4 frontos háború veszélye fenyegetett, ezért pénzzel és ígértetekkel rávette a paiónokat és a trákokat, hogy ne rontsanak az országra. Maradt Athén és a dardánok. 359 Methóné: Philipposz leveri a trónkövetelő seregeit.

-          358 újjászervezi a hadsereget – alapvetően gyalogosok

-          358 Paionia uralkodója meghal →Philipposz betör a területre és leveri az új királyt Lyppeiost.

-          358 nyara: a dardánok elleni háború  → makedón győzelem  → a dardánok kivonulnak a 4.sz-ban elfoglalt makedón területekről. → Teljessé válik a központi hatalom ellenőrzése Felső-Makedóniában. Helyreállt Makedónia belső egysége, megerősödött újjászervezett hadereje.

-          357 háború Athén ellen. Philipposz megkezdte a déltrák tengerparton az athéni befolyás felszámolását. Amphipolisz makedón kézre került, elfoglalja Pydnát is.

-          356 Athén csatlakozott ahhoz a makedónellenes koalícióhoz, amelyet az illír grabaioi királya, Grabos, Lyppeios paión és Ketriporis thrák király hoztak létre. Támadás a szövetség ellen  → Philipposz elfoglalja Poteidaiat és legyőzi Grabos seregét. → A makedón ellen iszövetség felbomlik.

A Balkán északi részén a makedón diplomácia érvényesült. Phil. politikai befolyását déli irányba is ki akarta terjeszteni. Lehetőség: A szent háború 355-346

Théba-Boiótia szövetsége ellentétbe került Phókis tartománnyal. 357-ben Athén belebonyolódott saját szövetségesei elleni háborúba. Phókis elfoglalja delphoi szentélyt, és kinyilvánította, hogy a továbbiakban ő foglya Delphoi ügyeit irányítani. Elvette a szentély kincseit is. → ez már szentségtörés

355 A szent háború megindul Phókis ellen.

Ebben az évben Athén vereséget szenved szövetségeseitől az un. Szövetséges háborúban.

353 Phil. is csatlakozik a háborúhoz Phókis ellen. 2x vereséget szenved.

352 Phil. legyőzi Phókist. A thesszaliai városok szövetsége őt választja archónná. → Phil. így kedvező helyzetbe került további görög terjeszkedését illetően.

349 az Égei-tenger északi része: Chalkidiké városa befogadta Phil. féltestvéreit  → Phil. támad – győz  →Ezzel a déltrák partvidéken befejezetté vált a makedón uralom.

346 Philokratészi béke: kiszolgáltatta Makedóniának Phókist, és ezzel jó lehetőséget nyújtott Phil-nak arra, hogy közép görög területeken is meghatározó politikai tényezővé váljon.

 

Készülődés a perzsák elleni háborúra.

Vita folyt a görög városok között, hogy Perzsia elleni háborút Makedónia vezetésével, vagy anélkül indítsák meg.

338 Phil. és az ellene összefogott poliszok összecsapása → makedón győzelem

Athénban kitör a pánik a várható makedón támadás miatt. Phil-nak a perzsa támadáshoz nyugodt hátország kellett, így nem támadt. Athén békedelegációt küld. Előnyös békefeltétel: Athén csak a trák területeit veszítette el, uralma érintetlen maradt. A közhangulat a makedónok mellé állt: Philipposszal symmachiára (politikai szövetsége) léptek és megadták neki az athéni polgárjogot.

 

Politikai változás a Peloponnészoszon:

-          megerősödik a makedón befolyás

-          Korinthoszban makedón helyőrség állomásozik

-          Megarában, makedónbarát kormányzat került hatalomra

 

Telepítés politika

A megbízható behódolt népeket a veszélyeztetett határterületre irányította, így a makedón fősereg mentesülve a határvédelmi feladatoktól minden erejét a hódító harci műveletekre tudta összpontosítani. → javult az állam belső szilárdsága, hatékonyabbá vált külpolitikája.

 

Katonaság

A befolyó jövedelmek nagy részét Philipposz a hadsereg fejlesztésére fordította. Nem zsoldosokat fogadott, hanem hellén mintára phalaxba a gyalogosokat. a szolgálat idején pénzjuttatásokkal ösztönözte őket a jobb teljesítményre. Növelte a lovasság számát. Hetairosok – nehézlovasság: katonai szolgálatuk és politikai támogatásuk fejében a meghódított területek jelentékeny hányadát kapták → így kialakult Phil. körül egy személyéhez hű politkus- hadvezéri testület.

 

338 Philipposz összgörög kongresszust hív össze Korinthoszban.

Cél: a kialakult helyzet stabilitása. Ezért a kongresszus alapító ülésén közbékét hirdet. Megtiltották az egyes államokban létező alkotmányok erőszakos megváltoztatását. → nyugodt hátország

A Korinthoszban létrehozott pánhellén szövetség hegemónjává a makedón királyt választották.

337 a szövetség 2. ülésén meghirdette a Perzsia elleni bosszúhadjáratot.

336 A király megkezdi a hadjárat előkészületeit.

336 Olympiasztól született lánya esküvőjén egy Pansanias nevű testőr meggyilkoltatta.

 

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

Nincs új bejegyzés.