Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


A mykénéi civilizáció

2011.04.02

A mykénéi civilizáció

 

A 16-17.sz. fordulóján a görögség fejlődésében gyors emelkedés következett be. A kp. hellászi  kor paraszti egyszerűségét, falusias életmódját a késő hellászi kor új kultúrája, a mykénéi civilizáció váltja fel. A lassú belső fejlődést külső hatások is gyorsították. Egyre erősebbé vált a bekapcsolódás a tengeri kereskedelembe, először a nyugati, majd a keleti irányba, Kréta ker-i szerepének átvételével.

Fontos változás – katonai tényező:

-          a lovaktól vont könnyű harci szekér elterjedése elősegítette egy harcos arisztokrata réteg elkülönülését a kialakuló vár-ill. palotaközpontok, a megszilárduló új hatalmi – politikai egységek centrumaihoz kapcsolódva.

Az egyes kp-ok felemelkedése: 17.sz.

Ebből az időből való a régebbi aknasír-körzet Mykénében. Hasonló korúak  Pylosban az első kupolasírok. az aknasírok kincsei tanúskodnak a mykénéi uralkodók gazdagságáról és hatalmáról.

 

A Santorin vulkán 1500 k. kitörése után Kréta meggyengülése előnyös helyzetbe juttatta Mykénét.

1460 k. Kréta maga is achai uralom alá került. A mykénéi görögség terjeszkedése kiterjedt az Égei-tg. szigeteire, Nyugat- Kis-Ázsia, Szicília, Itáliapartjaira.

 

A mykénéi kor története és forrásai

 

Mykéné elsősorban a régészeti emlékekből megfogható. A mykénéiek saját írásbelisége nem tartalmaz történeti szövegeket, külföldi írásos emlékei csak bizonyos fokig  említik Mykénét. az egyiptomi ábrázolások azt mutatják, hogy Kréta szilárd kereskedelmi kapcsolatai simán átszálltak Mykénére. III. Amenhotep sírtemplomának feliratán égei helynevek szerepelnek. A külföldi írásos emlékanyagból a legfontosabb a hettita királyi levéltár dokumentumai.

 

Gazdasági élet

-          földművelés: mediterrán polikultúra (ekés gabonatermelés, párosulva a szőlő-olajfa termesztő kertgazdálkodással). Fűszer, illatszer és festéknövény termelés → a mezőgazdaság fokozódó ipari- kereskedelmi orientációját mutatja

-          állattenyésztés: ugyanez érvényesül ezen a területen is, főleg a gyapjú felhasználásával kapcsolatban

-          ipar: legfont. ágai: fémművesség, kőfeldolgozás, textilipar, kerámia

-          kereskedelem: átveszi és tovább fejleszti a krétai örökséget. Közvetett kapcsolat: Európában a Brit-szigetekig, és a Balti-tg-ig

A gazd. élet sokoldalú fejlődése alapján a görög terület viszonylag sűrűn benépesül.

 

Tulajdonviszonyok és a társadalom

A domosok (közösségek: városok, falvak) földjét kettős birtoklási formában birtokolják.

  1. ktimena – föld: amelyet a birtokosok (ktoinochoi) egyénileg birtokolnak, s így művelik v. adják ki használatra „b érbe”.
  2. kekemena – föld: amelyet a ktoinochosok együttese, a domosközösség kollektíven birtokol, s úgy látszik, nagyrészt bérbeadás útján hasznosít.

 

Elkülönült birtokformák

  1. temenoszok: a király és hadvezér birtokai
  2. kama: birtoklásuk külön kötelezettségekkel járt, lehetséges, h közvetlenül királyi – állami tulajdonban lévő, de megművelésre bérbe adott területek voltak.

 

Társadalom

Arisztokratikus réteg:

-          király, hadvezér

-          az állam bürokratikus apparátusának vezetői

-          katonai parancsnokok

-          papság

-          nagyobb földbirtokosok

-          kisebb közösségek helyi vezetői

A népesség törzsét a domosok szabad birtokosai a ktoinoochosok alkották. Ezek megjelölése a kp-i hatalom szempontjából

 

 

 

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

Nincs új bejegyzés.