Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


A diadochosok harca

2011.11.07

NS váratlan halála kusza helyzetet teremtett a felső vezetésben. Rhóxané a király első felesége állapotos volt. NS gyengeelméjű féltestvére, Arrhidaios alkalmatlan volt, arra hogy uralkodó legyen.

323-ban a fősereg úgy határozott, hogy NS gyermekének megszületéséig nem határoznak a trónutódlás kérdésében. Ehhez csatlakozott a lovasság arisztokráciája is.

A gyalogság más állásponton volt. → Tűrhetetlennek tartották, hogy egy perzsa nő gyereke uralkodjon felettük. Arra hivatkozva, hogy a makedón királyok megválasztása ősidők óta a nép- illetve a hadsereggyűlés dolga, kinyilvánították, hogy Arrhidaiost választják királynak.

→ fegyveres összecsapások

→ kompromisszum: Arrhidaiost királlyá koronázzák, de ha Rhóxanénak fia születik, Arrhidaios megosztja hatalmát. → fiú született → 1. gyengeelméjű, 2. csecsemő – egyik sem számított hatalmi tényezőnek. Csak bábok voltak a nevükben a tényleges hatalmat gyakorló diadochosok markában.

 

1.       Perdikkas: NS neki adta át a legfőbb hatalmat jelképező pecsétgyűrűt, neki juttatta a legfelső végrehajtó hatalmat, és a hadsereg feletti parancsnokságot. → így régensi hatáskörrel irányíthatta az ügyeket

2.       Krateros: NS jó barátja, Philippos Arrhidaios gyámja és a királyi kincstár őrzője lett.

3.       Antipatros: ő felügyelte Makedóniát és a görög anyaországot.

 

A lamiai háború

Az új makedón kormányzat elleni első kihívások a görög alattvalók részéről érkeztek. A birodalom távol keleti végein helyőrségi szolgálatot teljesítő görög csapatok katonái Baktriában gyülekeztek, hogy hazatérhessenek Európába. Perdikkas parancsára leverték őket.

Közben a görög anyaországban is fellángoltak makedónellenes lázadások.

 Athén: Hypereidés vezette a makedónellenes erőket

323 Antpatros mozgósította erőit – megkezdődött a lamiai háború

Mivel a makedón fősereg Ázsiában állomásozott, sorozatos vereséget szenvedtek a mind több görög seregtől.

322 Antipatros kénytelen volt visszavonulni Makedóniába.

322 nyara az Égei-tengeren megjelent a makedón fősereg és Amorgos szigeténél győzelmet arattak az athéni hajóhad felett. → az összgörög szövetség megszűnik!

A poliszok többségét makedón helyőrség szállta meg, több poliszban oligarchikus alkotmányt vezettek be.

 

Perdikkas bukása

A makedón világbirodalom egységét csak úgy lehetett volna megtartani, ha a hatalom megosztását diadochosok kötelezően fogadják el magukra nézve. Erről szó sem volt. 1. Perdikkas tekintélyének aláásása. Ő ugyanis megparancsolta a helléspontosi Phrygia helytartóságát ellátó Leonnatosnak és Antigonos Monophthalmosnak, Közép-Phrygia helytartójának, hogy a Kappadókiában önálló uralmat alapító perzsa főúr, Ariarathés ellen hadjáratot vezessenek. Leonnatos inkább Antipartos felhívásának engedelmeskedett, míg Antigonos egyáltalán nem reagált. Perdikkas maga oldotta meg a dolgot – győz  → példát statuált: parancsmegtagadás miatt kivégeztette a phalanx egyik főparancsnokát. → bíróság elé idézte Antigonost, aki inkább elmenekült.

 

Antipatros és Krateros összefogtak és 321-ben Kis-Ázsiába vitték seregeiket.

 

Ezzel egy időben Ptolemaios is megindult. Bonyodalom NS holttestének elhelyezéséről. Amon temploma (Ptolemaios), v II. Philipposz mellé (Perdikkas).

322 Ptolemaios Damaszkusz közelében megtámadta a halotti menetet. →  ezt követően a holttest Memphisbe került.

  Perdikkas nem hagyja annyiban    egyiptomi hadjárat

321 A Kis-Ázsiába átkelt Krateros Eumenes (Perdikkas szövetségese) ellen vonult, míg Antipatros Ptolemaios segítségére sietett. 

Eumenes győz  → Krateros elesik.

Perdikkas serege a szigorú fegyelem miatt fellázadt parancsnoka ellen. (a makedón katonák, ha csak tehették elkerülték az egymás elleni hadakozást). Tisztjei: Peithón, Antigenés, Seleukos a saját ágyában gyilkolta meg Perdikkast.

 

Harc a hatalomért

Jelentősen meggyengült azok tábora, akik még megőrizték a dinasztia iránti hűségüket és az egységes birodalom gondolatát. Ez előrevetítette a birodalom végleges szétesését.

320 Antipatros hadával a szíriai Triparadeisosba érkezett és ide hívta össze a helytartókat és a főbb tisztségviselőket. Az értekezlet őrá ruházta a főhatalmat, majd a résztvevők úja felosztották egymás között a birodalom tartományait. → legnagyobb hatáskör: birodalmi kormányzó: Antipatros, és a királyi sereg fővezére: Antigonos Monophthalmos kezébe került.

Antipatros: visszatért Makedóniába, és magával vitte III. Philippost és feleségét, Eurydikét.

Antigonos Monophthalmos: Nagy-Phrygia helytartója volt, Kis-Ázsiában hadat indított Perdikkas még meglévő hívei ellen. →győz

 A két diadochos együttműködése féken tartotta a többiek önállósulási törekvéseit. Antipatros őszintén képviselte az ősi dinasztia uralma alatt álló egységes birodalom eszméjét, Antigonos, maga kívánt NS örökébe lépni.

De 319 Antipatros meghalt. → rendelkezése: ne fia Kassandros, hanem egy hű hadvezére, Polyperchón kövesse őt a kormányzói poszton. A Makedóniában állomásozó csapatok megerősítették Polyperchón kinevezését. Ám a leghatalmasabb diadochosok nem ismerték el a kormányzó jogkörét.

Ptolemaios és Antigonos is ellene szegül. Sorra foglalják el Kis-Ázsia településeit. Kassandros is ellene indult.

318 Antigonos flottája megsemmisíti Polyperchón hajóhadát, és több jelentős város köztük Athén is Kassandros kezébe került.  → Polyperchónt kiszorították Makedóniából. → Kassandros kinevezteti magát kormányzónak Polyperchón helyébe III. Philipposszal. → immár a törvényesség látszatával, a görög anyaország további részeinek meghódítására indult.

317 Olympias betör Makedóniába és  megöleti III. Philippost és feleségét

316 Kassandros kivégezteti Olympiast

 

A 310-es évekre csak hárman maradtak:

1.       Ptolemaios:

-          növelte területeit

-          elfoglalja Föníciát

-          nagy hajóhadat építtetett

2.       Kassandros:

-          sorozatos háborúk – Makedónia kimerül

3.       Antigonos Monophthalmos és fia Démétrios

-          korlátlan uralom Ázsia felett

-          a be nem hódolt helyörségekkel elbánt:

-          nagy hadsereg és flotta

 

A másik 2 diadochos reális veszélyt látott Antigonosban.

Követelések:

-          Antigonos Ptolemaiosnak engedje át Syriát

-          Seleukosnak Baylont

-          Lysimachosnak Phrygiát

-          Ismerje el Kassandrost Európa stratégosának

315-311 háború Antigonos és a diadochosok ellene alakult koalíciója között

312 gazai ütközet →Ptolemaios és Seleukos legyőzi Démétriost

Seleukos elfoglalja Babylont, Ptolemaios Kyprost

311 békekötés

Ptolemaios és Lysimachos megtarthatta szerzeményeit, Kassadrost elismerték Európa stratégosának, azzal a kikötéssel, hogy erről lemond, amikor a gyermek IV. Alexandros eléri nagykorúságát. → Kassandros megölette IV. Alexandrost.

 

307 Démétrios elfoglaja Athént, Kassandros helyőrségét megadásra kényszerítette

306 Démétrios Kyprosnál legyőzi Ptolemaios hajóhadát → A hadsreggyűlés királynak kiáltja ki őt és Antigonost. (Ezt a példát követte a többi diadochos is)

→ így kezdetét vette az önálló királyságok kialakulása

 

305-304 Rhodos ostroma

302 Démétrios újjáalapítja a korinthosi szövetséget

301 az ipsosi királyok csatája. Az utolsó csata a diadochosok között. Antigonos halála.

Ezzel zárult a diadochosok kora.

 

 

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

Nincs új bejegyzés.